Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Op dinsdag 13 december 2016 wordt de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020 gelanceerd door minister Schulz van Haegen van IenM en minister Bussemaker van OCW. De openbare presentatie van de agenda, getiteld Samen werken aan ontwerpkracht, vindt plaats in de TU Delft.

Samen werken aan ontwerpkracht 2017-2020

Ruimtelijke en maatschappelijke transitievraagstukken op het gebied van klimaat, mobiliteit, migratie, energie, zorg en onderwijs vragen om een vernieuwende aanpak en om innovatieve oplossingen. Veranderende rollen tussen overheid en samenleving leiden tot nieuwe manieren van organisatie en samenwerking. Ook de toekomstige Omgevingswet vraagt om kennis en kunde voor een integrale en participatieve benadering. De nieuwe Actieagenda vertrekt vanuit deze invalshoeken en draagt bij aan de kwaliteit van onze leefomgeving door ontwerp in te zetten bij projecten en opgaven.

Programma en aanmelden

14.30  Inloop
15.00  Welkom door Hans Tijl (directeur Ruimtelijke Ontwikkeling, IenM)
15.15  Ontwerp en Maatschappelijke opgaven. Drie inspirerende voorbeelden door Henry Snel (Rietveld Academie), Wouter Veldhuis (Academie Bouwkunst Rotterdam) en Andy van den Dobbelsteen (TU Delft)
16.20 Key note door Floris Alkemade  (Rijksbouwmeester)
16.40  In gesprek met de minister Schultz van Haegen en minister Bussemaker, opdrachtgevers en ontwerpers
17.10  Aanbieden boek AAARO, vier jaar ontwerpkracht in Nederland door Cilly Jansen
17.15  Lancering Actieagenda met samenwerkingspartners en ministers
17.30  Netwerkborrel en bezichtiging tentoonstelling

U kunt zich aanmelden voor de presentatie van de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020 door een e-mail te sturen aan Actieagendaruimtelijkontwerp@minocw.nl onder vermelding van uw naam en organisatie. Een bevestiging van uw aanwezigheid en het definitieve programma ontvangt u voorafgaand aan de bijeenkomst.

Tentoonstelling Rijk aan Ontwerpkracht

Sinds 1991 maakt het Rijk beleid voor architectuur en ruimtelijk ontwerp. De nieuwe actieagenda past in de lijn van deze traditie. De ontwikkeling van dat beleid is te zien in de tentoonstelling Rijk aan Ontwerpkracht die vanaf 10 januari 2017 te zien in Het Nieuwe Instituut in Rotterdam en daarna in diverse steden in het land.

datum
13/12/2016
tijd
15:00 – 17:30
taal
Nederlands
 
locatie

Technische Universiteit Delft, Faculteit Bouwkunde
BK City, Oostserre
Julianalaan 134
2628 BL Delft

toegang

Gratis, aanmelden via mail naar Actieagendaruimtelijkontwerp@minocw.nl onder vermelding van uw naam en organisatie.