Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Enter

Dit programma vormt de eerste gelegenheid waarbij er in het openbaar gebruik wordt gemaakt van het online vergader- en evenementenplatform Enter, een initiatief van Het Nieuwe Instituut. Enter combineert experimenteel digitaal ontwerp, web development en kritische reflectie, op zoek naar een onafhankelijker, privacy- en gebruikersvriendelijker alternatief voor de gangbare online platforms. Terwijl het nog volop en voortdurend in ontwikkeling is, biedt Enter een intieme en flexibele online ruimte voor gesprekken en kleinschalige evenementen. Ter gelegenheid van deze bijdrage aan de Salone krijgt Enter daarnaast een fysieke gedaante, zodat er een hybride on- en offline omgeving ontstaat voor ontmoetingen tussen deelnemers uit Milaan en de rest van de wereld.

Het programma is ingebed in Missed Your Call, een tentoonstelling waarin de Design Academy Eindhoven afstudeerprojecten laat zien van studenten die er in 2020 hun bachelorsdiploma hebben behaald. Het vindt plaats in een voormalige bakkersfabriek in het centrum van Milaan: een verborgen stukje industrieel-architectonisch erfgoed uit 1898 dat het grootste deel van het jaar niet toegankelijk is voor bezoekers.

Programma

ENTER_Milan bestaat uit vijf dagen vol lezingen, verkenningen, vraaggesprekken, debatten en presentaties van, door en met mensen die in design werken, waaronder ontwerpers, schrijvers, curatoren, docenten en studenten.

Design Dialogues (11.00–12.00) is gericht op thema's als (design)onderwijs, meer-dan-menselijke kennis en sociale en ecologische ontwerppraktijken.

On Show (12.30-15.30) biedt ruimte aan liveperformances, gesprekken en filmvertoningen van en over afstudeerwerk van alumni van Design Academy eindhoven die in 2020 zijn afgestudeerd.

Vervolgens geven de Salone Reports and Readings (16.00-17.00) het woord aan uiteenlopende schrijvers en ontwerpers met kritische beschouwingen op het in Milaan gepresenteerde werk

6 September

Design as Collaboration

Het programmaonderdeel Design as Collaboration richt de schijnwerper op samenwerkingspraktijken binnen ontwerp, manieren van werken die voorbij individueel auteurschap gaan. Het stelt collectief denken centraal in het ontwerponderwijs en de -praktijk.

11:00–12:00
Design Dialogues

Welkomstwoord door Francien van Westrenen (Hoofd Agentschap van Het Nieuwe Instituut). Moderator Angela Rui (ontwerpcriticus en curator) in gesprek met Aric Chen (artistiek en algemeen directeur van Het Nieuwe Instituut) en Joseph Grima (directeur van de Design Academy Eindhoven); en met Guus Beumer (oprichter en voormalig directeur van Het Nieuwe Instituut), Brendan Cormier (schrijver, curator en stedenbouwkundige) en Maureen Mooren (grafisch ontwerper) over de publicatie Expansive Bodies. Contesting Design at Het Nieuwe Instituut (nai010 uitgevers).

16:00–17:00
Salone Reports and Readings

Met redacteur en schrijver Bianca Felicori.

7 September

Multivocal Worlds

Multivocal Worlds houdt de overheersende standpunten en modernistische principes van het westerse ontwerponderwijs, die nauw samenhangen met vermeende noties als objectiviteit en universaliteit, kritisch tegen het licht. Het doel is om ontwerpers te stimuleren om zich sterker bewust te zijn van de politieke context waarbinnen ze werken en in hun zoektocht naar creativiteit en experiment meer rekening te houden met verschillen.

11:00–12:00
Design Dialogues

Moderator Angela Rui (ontwerpcriticus en curator) in gesprek met Tabea Nixdorff (grafisch ontwerper) en Setareh Noorani (architect en onderzoeker bij Het Nieuwe Instituut) over de deelpresentatie Feministische Ontwerpstrategieën in de tentoonstelling Het ontwerp van het sociale; en met Resolve Collective (interdisciplinair ontwerpcollectief in het VK) over een gezamenlijke, ‘collaborative’ ontwerppraktijk.

16:00–17:00
Salone Reports and Readings

 

Met schrijver, redacteur en ontwerper Nicholas Korody.

8 September

Alchemist Dreams

In Alchemist Dreams gaat het over de onophoudelijke zoektocht naar energie en nieuwe materialen en de implicaties van die opgave voor het ontwerpveld. Het is de bedoeling om een debat aan te jagen over bredere kwesties rond productiviteit en burn-out en hoe die vraagstukken zich tot het menselijk lichaam en de planeet verhouden.

11:00–12:00
Design Dialogues

Moderator Angela Rui (ontwerpcriticus en curator) in gesprek met Anastasia Kubrak (ontwerper en onderzoeker), Francisco Diaz (uitgever) en andere betrokkenen bij de totstandkoming van de publicatie Lithium; en met Shahar Livne (conceptueel materiaalontwerper) over Metamorphism.

16:00–17:00
Salone Reports and Readings

Met ontwerper Sofia Pia Belenky.

9 September

More-than-Human Thinking

Deze sessie suggereert mogelijkheden voor een ontwerppraktijk waarbinnen het menselijke subject niet langer in het middelpunt staat en roept deelnemers op om zich netwerken voor te stellen op basis van de ethiek en onderlinge verantwoordelijkheden die opdoemen uit de rommelige levendigheid onder onze voeten en om ons heen.

 

11:00–12:00
Design Dialogues

Moderator Angela Rui (ontwerpcriticus en curator) in gesprek over post-antropocentrisch denken met de samenstellers van de More-than-Human Reader: Andres Jaque (architect en wetenschapper), Lucia Pietroiusti (curator) en Marina Otero Verzier (architect en directeur van de afdeling Research van Het Nieuwe Instituut) en met Klaas Kuitenbrouwer over de zoöp, een nieuwe rechtsvorm voor de samenwerking tussen mensen en collectieve lichamen van niet-mensen van waaruit ecologisch herstel zou kunnen optreden.

16:00–17:00
Salone Reports and Readings

Met architect en redacteur Andrea Bagnato

10 September

On Screen(s) – Together Apart

On Screen(s) – Together Apart is gericht op de kansen en uitdagingen van de toegenomen onderlinge afhankelijkheid tussen ‘bemiddeld’ leren en uitoefenen. Deelnemers onderzoeken de ruimte van het beeldscherm, de grondgebieden en lichamen die het scherm bemiddelt en de infrastructuur en de platforms die ze in stand houden. Hoe kunnen die politieke betrokkenheid binnen het ontwerpveld mede mogelijk maken?

11:00–12:00
Design Dialogues

Moderator Florian van Zandwijk in gesprek met Enter-resident Shiyun Deng en Enter-developer en -kunstenaar Marianne Noordzij en met Delany Boutkan en Katía Truijen over de publicatie For the Record, waarin wordt stilgestaan bij devraag hoe hedendaagse videocultuur zou kunnen fungeren als een publieke ruimte voor activisme en emancipatie.

16:00–17:00
Salone Reports and Readings

Met ontwerper en onderzoeker Ginevra Petrozzi

Covid-19

In lijn met de aanbevelingen van de Italiaanse overheid vragen wij alle bezoekers om een mondneusmasker te dragen. Bij de ingang van de tentoonstelling zal worden gevraagd om de Italiaanse ‘green pass’, een vaccinatiebewijs (van ten minste veertien dagen na de eerste inenting) of een negatieve coronatestuitslag (van niet meer dan 72 uur geleden). Behoud uit beleefdheid en voorzorg afstand ten opzichte van medebezoekers.

datum
06/09/2021
tot
10/09/2021
taal
English
 
locatie
toegang

Find Salone del Mobile ticket information here.

Online programme is free of charge