Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Bij het informatiepunt van Het Nieuwe Instituut kunnen ontwerpers terecht voor informatie over de gevolgen van de maatregelen rond Covid-19 en de impact op de internationale ontwerpsector.

Zowel landelijk als wereldwijd worden op dit moment exposities, biënnales, festivals en andere evenementen afgelast en sluiten musea hun deuren. Dit heeft grote gevolgen voor de culturele en creatieve sector. Vanuit hun ondersteunende rol bieden Het Nieuwe Instituut en DutchCulture informatie over wat het voor de sector betekent. Ook kunnen ontwerpers terecht bij de adviseurs met vragen over de consequenties van de pandemie op internationaal gebied.

In samenwerking met DutchCulture’s Mobility Info Point is een FAQ opgesteld. Dit overzicht wordt aangevuld naar gelang er meer informatie bekend wordt of er specifieke vragen binnenkomen.

Vragen, informatie of tips? 

Staat jouw vraag er (nog) niet bij, neem dan contact met het informatiepunt van Het Nieuwe Instituut via informatiepunt@hetnieuweinstituut.nl of het Mobility Info Point van DutchCulture via infopoint@dutchculture.nl.

Laatste update: 20 april 2020.

FAQ

Subsidies

 • Hoe zit het met (internationale) subsidies die ik heb ontvangen?

  Verschillende fondsen, waaronder het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, hebben al laten weten dat ze coulant zullen optreden in het evalueren van de verantwoording van gesubsidieerde projecten. Neem voor specifieke informatie contact op met jouw contactpersoon bij het betreffende fonds.
             
  • Ondersteunde projecten door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie:

   Met betrekking tot projecten die nu zijn ondersteund en te maken krijgen met de gevolgen van het coronavirus stelt het Stimuleringsfonds zich coulant op. Dat wil zeggen dat uitstel, aanpassingen of verplaatsing van het project in principe worden geaccepteerd. Dat geldt ook voor het vergoeden van reeds gemaakte kosten indien het project niet meer kan worden uitgevoerd. Wanneer het project of evenement definitief is afgelast of werd verplaatst, neem dan contact op met de fondsmedewerker van de betreffende (deel)regeling. Je hoeft geen contact op te nemen met het fonds als er twijfel is of je evenement of project doorgaat of niet.
    
  • Lopende aanvragen bij het Stimuleringsfonds:

   Met betrekking tot aanvragen voor projecten die nog moeten worden voorgelegd aan een van de commissies geldt, dat de mogelijke invloed van de corona-uitbraak op de uitvoerbaarheid van het project niet wordt meegenomen in de beoordeling van de commissie. Bij een positief advies door de commissie wordt in dat geval eerst contact opgenomen met de aanvrager.
    
  • Toekomstige aanvragen deelregeling Internationalisering en Voucherregeling presentaties Buitenland:

   Het Stimuleringsfonds probeert een bijdrage te leveren om de gevolgen voor de Nederlandse ontwerpsector minder groot te laten zijn. Het fonds zal daarom voorlopig gewoon doorgaan met het in behandeling nemen van aanvragen bij alle regelingen, behalve bij de Deelregeling Internationalisering en bij de Voucherprocedure Presentaties Buitenland. Beide regelingen zijn tot nader order opgeschort en er kunnen voorlopig geen aanvragen worden ingediend. Deze maatregel is genomen vanwege de reisbeperkingen die zijn opgelegd in verband met Covid-19, waardoor zeer veel projecten en presentaties in het buitenland in de nabije toekomst geen doorgang kunnen hebben.

Financiering

 • Hoe zit het met financiering van Europese projecten?

  Creative Europe laat weten dat de consequenties per regeling geanalyseerd worden en dat er oplossingen bedacht zullen worden om de ondersteuning flexibeler te maken en begunstigden tijdens deze crisis te helpen. Via deze website houdt de Creative Europe Desk NL je volledig op de hoogte. Uiteraard kun je altijd contact met een van de adviseurs opnemen als je specifieke vragen hebt.

Maatregelen voor zzp'ers

 • Ik ben als zelfstandige werkzaam binnen de ontwerpsectoren. Welke maatregelen neemt het kabinet om ondernemers die in problemen dreigen te komen, te helpen?

  Om zelfstandigen in tijden van het coronavirus tegemoet te komen, stelt de Rijksoverheid een aantal regelingen beschikbaar waar aanspraak op kan worden gemaakt. Deze maatregelen hebben als doel om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Op de website van het KVK Coronaloket vind je alle actuele informatie rond beschikbare tegemoetkomingen voor zelfstandigen.
                   
  • Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

   Deze regeling ondersteunt zelfstandige ondernemers, onder wie zzp'ers, met inkomensondersteuning en bedrijfskrediet, zodat zij een betere kans hebben om hun praktijk voort te zetten. Zo kan via deze regeling aanspraak worden gemaakt op een inkomensvoorziening ten behoeve van levensonderhoud, dat het inkomen aanvult tot het sociaal minimum voor de duur van 3 maanden. De regeling hoeft niet te worden terugbetaald. Voor de maanden maart, april en mei kunnen zelfstandig ondernemers met terugwerkende kracht bij hun eigen gemeente inkomensondersteuning aanvragen die het bestaande inkomen aanvult tot aan het sociaal minimum. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de leeftijd en samenstelling van het huishouden. De aanvraag moet je online doen bij jouw woongemeente. Lees hier alle voorwaarden om in aanmerking te komen voor de regeling.

   Naast deze uitkering kunnen ondernemers ook een lening aanvragen van maximaal €10.157 euro tegen 2% rente. Verdere vereisten om in aanmerking te komen voor de Tozo zijn onder andere dat men minimaal 24 uur per week (1225 uur per jaar) werkzaam is voor het eigen bedrijf, en dan men op geldige wijze verblijft en woonachtig is in Nederland. 

  • Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

   Voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen van het kabinet in de coronacrisis, wordt door de Rijksoverheid een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro beschikbaar gesteld. Deze compensatieregeling is ervoor bedoeld om met name vaste lasten te kunnen betalen. Ondernemers waarvan de hoofdactiviteit overeenkomt met een van de vastgestelde SBI-codes komen in aanmerking voor de TOGS-regeling.

   Enkele subsectoren binnen het culturele werkveld, te noemen kunst, musea, galeries en exposities, werden reeds opgenomen in deze lijst. Echter ontbreken de sectoren die vallen binnen de creatieve zakelijke dienstverlening. Hierdoor komen ontwerpers die werkzaam zijn binnen het werkveld van de architectuur, industrieel ontwerp en/of vormgeving niet in aanmerking voor deze eenmalige compensatie. De verschillende fondsen en ondersteunende instellingen zijn op dit moment hierover in gesprek met de betrokken ministeries. Nadere informatie volgt.

Steunpakket culturele sector

 • Wat regelt de overheid specifiek voor de culturele sector?

  Op 15 april kondigde de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid van Engelshoven, een specifiek steunpakket aan voor de culturele sector. Het steunpakket is een aanvulling op de eerdere maatregelen.

  Het steunpakket van 300 miljoen wordt ingezet op vier manieren:

  1. Het ophogen van de subsidies voor instellingen in de culturele basisinfrastructuur en voor instellingen en festivals die meerjarig worden ondersteund door de zes rijkscultuurfondsen.

  2. Het verhogen van bestaande leenfaciliteiten bij het Nationaal Restauratiefonds voor rijksmonumenten.

  3. Budget voor de zes rijkscultuurfondsen (Fonds Podiumkunsten, Mondriaan Fonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Filmfonds, Nederlands Letterenfonds en Fonds voor Cultuurparticipatie) voor ondersteuning van cruciale instellingen in de keten die vooral in regio’s en steden de culturele infrastructuur dragen, zoals belangrijke gemeentelijke en provinciale musea, (pop-)podia en filmtheaters.

  4. Het verhogen van leenfaciliteiten bij Cultuur+Ondernemen zodat cruciale private partijen in de keten, zoals vrije theaterproducenten, commerciële festivals en kunstgaleries, bij Cultuur+Ondernemen terecht kunnen.

  Voor de volledige informatie zie het persbericht van de Rijksoverheid.

Contracten

 • Ik heb een contract met een buitenlandse instelling. Krijg ik nog betaald en/of onkosten vergoed nu het project is afgelast?

  Veel culturele organisaties en individuen ondervinden op dit moment grootschalige schade aan de annuleringen van exposities, festivals en manifestaties. Dit betekent vooral op financieel vlak dat er grote onzekerheden ontstaan. Contracten worden nietig verklaard op basis van overmacht, terwijl kosten die al gemaakt zijn niet kunnen worden teruggevorderd.

  Sinds 18-03-20 biedt advocatenkantoor Rientsma speciaal voor ondernemers een kosteloos telefonisch spreekuur aan. De advocaat is op werkdagen bereikbaar van 10.00 tot 12.00 via het telefoonnummer +316 42 56 86 52.

Personen in het buitenland

 • Op dit moment zit ik zelf (vast) in het buitenland. Wat moet ik doen?

  Ga naar www.bijzonderebijstandbuitenland.nl en registreer je op deze website. Dit nieuwe platform is een unieke gezamenlijke aanpak van de reisbranche, verzekeraars, luchtvaartmaatschappijen en de Rijksoverheid om gestrande Nederlandse reizigers te helpen veilig terug te keren. Meer vragen omtrent (terug)reizen naar Nederland lees je hier.

Objecten in het buitenland

 • Er bevinden zich werken/installaties/objecten van mij in het buitenland, ik mag er zelf niet naartoe om ze op te halen. Waar kan ik terecht voor hulp?

  Naast de uitdaging van het regelen van transport op afstand, hebben ons berichten bereikt dat sommige ontwerpers hiervoor vreemde facturen hebben ontvangen. Het vermoeden bestaat dat transportbedrijven misbruik kunnen maken van de situatie. Het advies is om direct contact op te nemen met de betreffende organisatie of de ambassade ter plaatse.

Projecten in het buitenland

Italië

 • Algemene ontwikkelingen

In Italië zijn alle openbare activiteiten verboden en zijn alle inwoners opgeroepen om thuis te blijven. Dit betekent dus ook dat alle culturele activiteiten voorlopig afgelast zijn of worden uitgesteld. Veel evenementen die gepland staan voor later in april en mei zijn inmiddels ook geannuleerd. Zo werd eerder bekend gemaakt dat de Salone del Mobile dit jaar is afgelast. De volgende editie vindt plaats van 13 tot en met 18 april 2021. Voor de Biënnale van Venetië werd de opening verplaatst naar 29 augustus 2020. De ambassade en consulaat-generaal volgen de afgelasten projecten op de voet en zijn in gesprek met de betreffende organisaties over hoe Nederlandse manifestaties in Italië op een later moment alsnog plaats kunnen vinden. Meer specifieke informatie omtrent de maatregels voor Italië lees je hier.

 • Steun voor de sector

Op 16 maart heeft de Italiaanse overheid maatregelen genomen om burgers, zzp'ers en bedrijven te ondersteunen d.m.v. een steunpakket van € 25 mrd. Voor de culturele sector zijn er ook specifieke maatregelen van kracht, zoals uitstel van betaling van belastingen en afdrachten voor sociale zekerheid. Meer informatie kan je hier vinden via deze link. Over compensatieregelingen voor Nederlandse makers is nog niets bekend, maar de ambassade staat klaar om vragen hier over te beantwoorden. Op de website van de Nederlandse ambassade in Italië vind je alle telefoonnummers en e-mailadressen van de verschillende posten.

België

De federale overheid neemt strikte maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Deze maatregels hebben verstrekkende gevolgen voor projecten die in België plaatsvinden of waarvoor met Belgische ontwerpers wordt samengewerkt. Kijk hier voor meer informatie of lees hier de antwoorden op de meest gestelde vragen omtrent implicaties voor de internationale samenwerking met ons buurland.