Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Bij het informatiepunt van Het Nieuwe Instituut en het Mobility Info Point van DutchCulture kan je terecht voor informatie over de gevolgen van de corona-maatregelen voor de internationale ontwerpsector.

Zowel landelijk als wereldwijd worden op dit moment exposities, biënnales, festivals en andere evenementen afgelast en sluiten musea hun deuren. Dit heeft grote gevolgen voor de culturele en creatieve sector. Vanuit hun ondersteunende rol bieden Het Nieuwe Instituut en DutchCulture informatie over wat het voor de sector betekent. Ook kunnen ontwerpers terecht bij de adviseurs met vragen over de consequenties van de pandemie op internationaal gebied.

In samenwerking met DutchCulture’s Mobility Info Point is een FAQ opgesteld. Dit overzicht wordt aangevuld naar gelang er meer informatie bekend wordt of er specifieke vragen binnenkomen.

Vragen, informatie of tips? 

Staat jouw vraag er (nog) niet bij, neem dan contact met het informatiepunt van Het Nieuwe Instituut via informatiepunt@hetnieuweinstituut.nl of het Mobility Info Point van DutchCulture via infopoint@dutchculture.nl.

Laatste update: 20 oktober 2020.

FAQ

Internationale gasten en partners

Om culturele en creatieve professionals uit de internationale top in Nederland te kunnen ontvangen zijn de inreisbeperkingen van deze groep versoepeld. Met ingang van 16 oktober 2020 mogen deze professionals uit een land met een inreisverbod onder voorwaarden Nederland inreizen, waarbij de (thuis)quarantaine tijdelijk mag worden onderbroken. Doel is een uitzondering te scheppen voor bijzondere initiatieven die een wezenlijke toevoeging vormen aan wat er verder in Nederland op cultureel gebied gebeurt. Alleen de professionals die aantoonbaar vanwege het Nederlands sociaal-maatschappelijk, cultureel en economisch belang willen inreizen, kunnen onder de uitzonderingscategorie vallen.

Hiervan is sprake wanneer:

 • Het werkzaamheden betreft in het kader van een activiteit van een culturele of creatieve instelling die een meerjarige subsidie van de Rijksoverheid of een Rijkscultuurfonds ontvangt voor de periode 2017-2020 of 2021-2024;
 • De professional vanwege diens unieke kwaliteiten of vaardigheden uitgenodigd is door de betreffende Nederlandse culturele of creatieve instelling om de werkzaamheden te verrichten en daarvoor een vergoeding ontvangt;
 • De fysieke aanwezigheid en inzetbaarheid van de professional noodzakelijk is voor de algehele doorgang van betreffende activiteit van de instelling; en
 • De inkomsten uit deze activiteit een substantiële bijdrage leveren aan de financiële situatie van de betreffende instelling. Hiermee wordt de economische toegevoegde waarde door de komst van de professional aangetoond.

Meer informatie over deze versoepeling, lees je op de website van de Rijksoverheid.

Subsidies

 • Hoe zit het met (internationale) subsidies die ik heb ontvangen?

  Verschillende fondsen, waaronder het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, hebben al laten weten dat ze coulant zullen optreden in het evalueren van de verantwoording van gesubsidieerde projecten. Neem voor specifieke informatie contact op met jouw contactpersoon bij het betreffende fonds.
  • Ondersteunde projecten door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie:

   Met betrekking tot projecten die reeds ondersteund zijn en te maken krijgen met de gevolgen van het coronavirus stelt het Stimuleringsfonds zich coulant op. Op deze pagina geeft het fonds antwoord op de meest uiteenlopende vragen over aanvraagprocedures en natuurlijk de gevolgen van covid-19 op reeds ondersteunde projecten.  

   Indien een reeds ondersteund project of evenement definitief is afgelast of werd verplaatst, neem dan contact op met de fondsmedewerker van de betreffende (deel)regeling. Je hoeft geen contact op te nemen met het fonds als er twijfel is of je evenement of project doorgaat of niet.

  • Tijdelijke Procedure Internationaal Samenwerken

   Vanwege covid-19 is het niet mogelijk een aanvraag te doen binnen de Deelregeling Internationalisering en bij de Voucherprocedure Presentaties Buitenland. Beide regelingen zijn tot nader order opgeschort en er kunnen voorlopig geen aanvragen worden ingediend. De Tijdelijke Procedure voor het ondersteunen van Internationaal Samenwerken (TPIS) geldt ter vervanging hiervan. Aanvragen is mogelijk tot en met 30 november 2020. Met deze procedure ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie projecten die inhoudelijk bijdragen aan het ontwikkelen, profileren en versterken van de internationale positie van de hedendaagse Nederlandse creatieve industrie en richt zich op nieuwe vormen van internationaal samenwerken.

Financiering

 • Hoe zit het met financiering van Europese projecten?

  Creative Europe laat weten dat de consequenties per regeling geanalyseerd worden en dat er oplossingen bedacht zullen worden om de ondersteuning flexibeler te maken en begunstigden tijdens deze crisis te helpen. Via deze website houdt de Creative Europe Desk NL je volledig op de hoogte. Uiteraard kun je altijd contact met een van de adviseurs opnemen als je specifieke vragen hebt.

Maatregelen voor zzp'ers

 • Ik ben als zelfstandige werkzaam binnen de ontwerpsectoren. Welke maatregelen neemt het kabinet om ondernemers die in problemen dreigen te komen, te helpen?

  Om zelfstandigen in tijden van het coronavirus tegemoet te komen, stelt de Rijksoverheid een aantal regelingen beschikbaar waar aanspraak op kan worden gemaakt. Deze maatregelen hebben als doel om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Op de website van het KVK Coronaloket vind je alle actuele informatie rond beschikbare tegemoetkomingen voor zelfstandigen.
       
  • Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

   Deze regeling ondersteunt zelfstandige ondernemers, onder wie zzp'ers, met inkomensondersteuning en bedrijfskrediet, zodat zij een betere kans hebben om hun praktijk voort te zetten. Zo kan via deze regeling aanspraak worden gemaakt op een inkomensvoorziening ten behoeve van levensonderhoud, dat het inkomen aanvult tot het sociaal minimum voor de duur van 3 maanden. De regeling hoeft niet te worden terugbetaald. Voor de maanden maart, april en mei kunnen zelfstandig ondernemers met terugwerkende kracht bij hun eigen gemeente inkomensondersteuning aanvragen die het bestaande inkomen aanvult tot aan het sociaal minimum. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de leeftijd en samenstelling van het huishouden. De aanvraag moet je online doen bij jouw woongemeente. Lees hier alle voorwaarden om in aanmerking te komen voor de regeling.

   Naast deze uitkering kunnen ondernemers ook een lening aanvragen van maximaal €10.157 euro tegen 2% rente. Verdere vereisten om in aanmerking te komen voor de Tozo zijn onder andere dat men minimaal 24 uur per week (1225 uur per jaar) werkzaam is voor het eigen bedrijf, en dan men op geldige wijze verblijft en woonachtig is in Nederland. 

  • Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

   Voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen van het kabinet in de coronacrisis, wordt door de Rijksoverheid een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro beschikbaar gesteld. Deze compensatieregeling is ervoor bedoeld om met name vaste lasten te kunnen betalen. Ondernemers waarvan de hoofdactiviteit overeenkomt met een van de vastgestelde SBI-codes komen in aanmerking voor de TOGS-regeling.

   Enkele subsectoren binnen het culturele werkveld, te noemen kunst, musea, galeries en exposities, werden reeds opgenomen in deze lijst. Echter ontbreken de sectoren die vallen binnen de creatieve zakelijke dienstverlening. Hierdoor komen ontwerpers die werkzaam zijn binnen het werkveld van de architectuur, industrieel ontwerp en/of vormgeving niet in aanmerking voor deze eenmalige compensatie. De verschillende fondsen en ondersteunende instellingen zijn op dit moment hierover in gesprek met de betrokken ministeries. Nadere informatie volgt.

Steunpakket culturele sector

Wat regelt de overheid specifiek voor de culturele sector?

Op 15 april kondigde de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid van Engelshoven, een specifiek steunpakket aan voor de culturele sector. Het steunpakket is een mooi gebaar naar de sector en aanvullend op de eerdere maatregelen. Hoewel het niet voldoende is om alle verliezen te compenseren is het een goede eerste stap. Dit pakket lijkt internationaal het meest omvangrijke steunpakket specifiek voor de culturele sector.

Extra middelen voor het ontwerpveld

Naast de steun voor instellingen is er binnen het steunpakket een specifiek bedrag vrijgehouden voor de ondersteuning van makers uit de ontwerpsectoren. Een bedrag van bijna € 2 miljoen wordt door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie beschikbaar gesteld aan het veld. Het fonds zet deze aanvullende middelen voor makers als volgt in:

 • Verhoging van de budgetten voor de basisregelingen VormgevingArchitectuur en Digitale cultuur;
 • Het uitschrijven van een open oproep gericht op ontwikkeling van de professionele praktijk en cultureel ondernemerschap in tijden van (post)covid (najaar 2020);
 • Het uitschrijven van een open oproep gericht op talentontwikkeling binnen de architectuur disciplines;
 • Een vervolg op het traject Researching Remix.

​Naast deze middelen stelt het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap € 30 miljoen beschikbaar via Cultuur+Ondernemen. Dit bedrag is bestemd voor leningen aan culturele en creatieve organisaties, voor de opstart van hun nieuwe seizoen. De Cultuur Opstart Lening stelt liquide middelen beschikbaar om investeringen in producties, programma’s, projecten en producten in deze tijd mogelijk te maken.

Contracten

 • Ik heb een contract met een buitenlandse instelling. Krijg ik nog betaald en/of onkosten vergoed nu het project is afgelast?

  Veel culturele organisaties en individuen ondervinden op dit moment grootschalige schade aan de annuleringen van exposities, festivals en manifestaties. Dit betekent vooral op financieel vlak dat er grote onzekerheden ontstaan. Contracten worden nietig verklaard op basis van overmacht, terwijl kosten die al gemaakt zijn niet kunnen worden teruggevorderd.

  Sinds 18-03-20 biedt advocatenkantoor Rientsma speciaal voor ondernemers een kosteloos telefonisch spreekuur aan. De advocaat is op werkdagen bereikbaar van 10.00 tot 12.00 via het telefoonnummer +316 42 56 86 52.

Objecten in het buitenland

 • Er bevinden zich werken/installaties/objecten van mij in het buitenland, ik mag er zelf niet naartoe om ze op te halen. Waar kan ik terecht voor hulp?

  Naast de uitdaging van het regelen van transport op afstand, hebben ons berichten bereikt dat sommige ontwerpers hiervoor vreemde facturen hebben ontvangen. Het vermoeden bestaat dat transportbedrijven misbruik kunnen maken van de situatie. Het advies is om direct contact op te nemen met de betreffende organisatie of de ambassade ter plaatse.

Projecten in het buitenland

Italië

 • Algemene ontwikkelingen

In Italië zijn alle openbare activiteiten verboden en zijn alle inwoners opgeroepen om thuis te blijven. Dit betekent dus ook dat alle culturele activiteiten voorlopig afgelast zijn of worden uitgesteld. Veel evenementen die gepland staan voor later in april en mei zijn inmiddels ook geannuleerd. Zo werd eerder bekend gemaakt dat de Salone del Mobile dit jaar is afgelast. De volgende editie vindt plaats van 13 tot en met 18 april 2021. Voor de Biënnale van Venetië werd de opening verplaatst naar 23 mei 2021. De ambassade en consulaat-generaal volgen de afgelasten projecten op de voet en zijn in gesprek met de betreffende organisaties over hoe Nederlandse manifestaties in Italië op een later moment alsnog plaats kunnen vinden. Meer specifieke informatie omtrent de maatregels voor Italië lees je hier.

 • Steun voor de sector

Op 16 maart heeft de Italiaanse overheid maatregelen genomen om burgers, zzp'ers en bedrijven te ondersteunen d.m.v. een steunpakket van € 25 mrd. Voor de culturele sector zijn er ook specifieke maatregelen van kracht, zoals uitstel van betaling van belastingen en afdrachten voor sociale zekerheid. Meer informatie kan je hier vinden via deze link. Over compensatieregelingen voor Nederlandse makers is nog niets bekend, maar de ambassade staat klaar om vragen hier over te beantwoorden. Op de website van de Nederlandse ambassade in Italië vind je alle telefoonnummers en e-mailadressen van de verschillende posten.

België

De federale overheid neemt strikte maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Deze maatregels hebben verstrekkende gevolgen voor projecten die in België plaatsvinden of waarvoor met Belgische ontwerpers wordt samengewerkt. Kijk hier voor meer informatie of lees hier de antwoorden op de meest gestelde vragen omtrent implicaties voor de internationale samenwerking met ons buurland.