Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Op basis van zijn onderzoekende, reflectieve en bemiddelende rol fungeert Het Nieuwe Instituut ook als kennismakelaar en informatiepunt.

International Clinic

Ten behoeve van Nederlandse ontwerpers die buiten Nederland aan de slag willen, is in 2018 de International Clinic ontwikkeld. Tijdens de maandelijkse clinics kunnen ontwerpers uit de sectoren design, architectuur en digitale cultuur om advies vragen hoe hun werkpraktijk internationaal te positioneren. Hiervoor werkt het Agentschap in wisselende samenstelling samen met adviseurs van Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, DutchCulture en andere instellingen op het gebied van deze disciplines. Daarnaast ontwikkelt Agentschap in samenwerking met de partners een online portal waarop alle regelingen te vinden zijn die internationalisering van de ontwerpsector tot doel hebben.

Activiteiten

International Clinic

Tijdens de maandelijkse clinics kunnen ontwerpers uit de sectoren design, architectuur en digitale cultuur om advies vragen hoe hun werkpraktijk internationaal te positioneren.

International Clinic Lecture

Twee keer per jaar vindt de International Clinic Lecture plaats en geven experts uit het veld presentaties over creatief ondernemerschap en internationale partnerships.

Neem voor meer informatie over de International Clinic contact op met Willemijn Brakenhoff  via informatiepunt@hetnieuweinstituut.nl of +31 (0)6 83 48 18 61.