Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Het Internationale Bezoekersprogramma van Het Nieuwe Instituut stimuleert de internationale dialoog, culturele uitwisseling, marktverruiming en uitbreiding van het internationale netwerk.

Ieder jaar brengen tientallen internationale professionals een bezoek aan Nederland via het Internationaal Bezoekersprogramma van Het Nieuwe Instituut. Binnen dit programma nodigt Het Nieuwe Instituut bezoekers uit, worden op verzoek van ambassades specifieke gasten uitgenodigd en biedt de Open Call de gelegenheid aan culturele instellingen om een bijdrage aan te vragen voor het bezoek van een internationale gast. Het bezoekersprogramma wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het Internationaal Bezoekersprogramma is een waardevol instrument waarmee internationale uitwisseling van kennis en ervaring tussen het Nederlandse ontwerpveld en het buitenland, tot stand wordt gebracht. Bezoeken resulteren regelmatig in samenwerkingen met de door hen bezochte partijen. Hiermee is het internationaal bezoekersprogramma een zeer doeltreffend middel gebleken om de bekendheid in het buitenland van de Nederlandse ontwerpsector in brede zin, te vergroten.

Totstandkoming programma's

Een bezoekersprogramma komt tot stand op drie manieren: ambassades kunnen een verzoek indienen op basis van één of meerdere specifieke gast(en) dan wel een voorgesteld thema of discipline, Het Nieuwe Instituut nodigt zelf gasten uit in relatie tot het eigen programma en via de Open Call kunnen Nederlandse organisaties een bijdrage voor een bezoekersprogramma aanvragen.  

Voor de bezoekersprogramma’s opgezet in samenwerking met de ambassades dan wel Het Nieuwe Instituut, wordt er door Agentschap een intensief programma van meerdere dagen samengesteld in afstemming met de partner en gast. Bezoekers maken kennis met voor hen relevante makers, organisaties en het Nieuwe Instituut zelf. Indien mogelijk wordt er aan het bezoek een publiek moment in de vorm van een lezing of presentatie bij Het Nieuwe Instituut of elders gekoppeld. 

Door middel van de halfjaarlijkse Open Call wordt aan andere culturele organisaties gevestigd in Nederland de gelegenheid geboden om een bijdrage van maximaal €2.500 voor een zelf  samen te stellen meerdaags bezoekersprogramma voor één of meerdere internationale gasten die van belang zijn voor zowel de eigen organisatie als het Nederlandse werkveld. Via de Open Call worden zo’n 15-20 bezoeken per jaar van buitenlandse experts aan Nederland mogelijk gemaakt. 

Bezoekers zijn afkomstig van over de hele wereld, met een focus op de volgende landen zoals vastgesteld binnen het kader van het Internationaal Cultuurbeleid 2017 – 2020 van de Nederlandse overheid: België/Vlaanderen, Brazilië, China, Duitsland, Egypte, Frankrijk, Indonesië, Italië, Japan, Marokko, Rusland, Suriname, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Zuid-Afrika, Zuid-Korea.

 

Actueel

Open Call Internationaal Bezoekersprogramma eerste helft 2021

Van 1 april tot en met 30 juni 2021 kunnen culturele organisaties en onderwijsinstellingen gevestigd in Nederland een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage aan een digitaal of fysiek bezoekersprogramma, dat internationale uitwisseling en kennismaking stimuleert met het Nederlandse ontwerpveld.

Covid-19

Sinds maart 2020 zijn, als gevolg van de Covid-19-pandemie en de daarmee verbonden restricties voor internationaal reisverkeer, fysieke bezoeken aan Nederland niet mogelijk. Het Agentschap werkt aan een digitaal initiatief dat internationale uitwisseling op afstand mogelijk maakt. Dit format wordt gedurende 2020 verder ontwikkeld en op langere termijn ingezet. 

Lees meer over de Internationale Bezoekers die Het Nieuwe Instituut in de afgelopen jaren heeft verwelkomd.

Contact

Voor meer informatie over het Internationaal Bezoekersprogramma kunt u contactopnemen met Kim Bouvy via k.bouvy@hetnieuweinstituut.nl of m +31 (0) 6 83 21 69 21.