Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Lees vóór het invullen van het formulier goed de voorwaarden door. Alleen aanvragen die voldoen aan de voorwaarden worden in behandeling genomen. Na het indienen van dit formulier ontvangt u een bevestigingsmail van ontvangst. Bewaar het formulier goed voor uw eigen administratie. Uw aanvraag dient minimaal 1 maand vóór aanvang van het programma bij ons binnen te zijn. De activiteit dient binnen 4 maanden na aanvraag plaats te vinden. Uiterlijk 1 maand na indiening krijgt u per email bericht.

1. Algemene informatie van de aanvrager

2. Informatie bezoeker(s) 

van dd/mm/yy tot dd/mm/yy

3. Toelichting bezoek

Lees de voorwaarden goed door vóór het invullen.

4. Bereik

5. Begroting

U dient een realistische begroting te overleggen op basis waarvan een bijdrage wordt toegekend.

Lees vóór het invullen de voorwaarden goed door voor welke kosten wel en niet kan worden aangevraagd en hoe er dient te worden afgerekend. Specificeer hieronder zo goed mogelijk het bedrag per kostensoort waarvoor u wilt aanvragen.

Alle bedragen a.u.b. vermelden in euro, exclusief BTW. Indien uw organisatie niet BTW-plichtig is, vermeldt u de bedragen inclusief BTW – geef dit aan.