Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

De belemmeringen die het internationale verkeer vanwege de Covid-19-pandemie ondervindt, hebben gevolgen voor de mogelijkheid internationale gasten te ontvangen. Het Nieuwe Instituut wil culturele organisaties in Nederland passend ondersteunen in het continueren van internationale kennisuitwisseling die zo waardevol is voor de sector. De Open Call regeling voor Internationale Bezoekersprogramma’s is daarom aangepast om beter tegemoet te komen aan een veranderende behoefte tijdens voortdurende onzekere vooruitzichten. Het is daarom in 2020 mogelijk een aanvraag te doen voor een bijdrage in de kosten voor een digitaal bezoekersprogramma.

Hierbij valt te denken aan het opzetten van online ontmoetingen tussen de gast(en) en de eigen organisatie, een discussie met een specifieke groep internationale vakgenoten of het online presenteren van een of meerdere gasten aan een groter publiek. Onderliggend criterium blijft dat het programma internationale kennisuitwisseling en netwerkuitbreiding faciliteert voor het ontwerpveld in Nederland. 

Procedure

Aanvragers wordt verzocht om het voornemen voor een aanvraag kort omschreven te mailen naar Kim Bouvyop k.bouvy@hetnieuweinstituut.nl, waarna het aanvraagformulier en de voorwaarden digitaal worden toegezonden. 

De aanvraag dient minimaal twee weken voor aanvang van het programma te worden ingediend per mail middels een aanvraagformulier en zal binnen twee weken worden behandeld. Het programma dient plaats te vinden in 2020. Indien de activiteit komt te vervallen in 2020, vervalt daarmee ook de toekenning. Reeds gemaakte kosten kunnen wel worden vergoed. Per organisatie kan er maximaal €2.500 worden toegekend in 2020.

Wie kunnen aanvragen?

Culturele organisaties gevestigd in Nederland. Onderwijsorganisaties komen voor een bijdrage in aanmerking mits het bezoek ten goede komt aan een specifieke activiteit die aantoonbaar buiten de reguliere werkzaamheden valt en die toegankelijk is voor publiek. Buitenlandse organisaties en ambassades kunnen niet aanvragen via de Open Call.

Over het Internationaal Bezoekersprogramma 

Ieder jaar brengen tientallen internationale professionals een bezoek aan Nederland via het Internationaal Bezoekersprogramma van Het Nieuwe Instituut. Binnen dit programma nodigt Het Nieuwe Instituut bezoekers uit, worden op verzoek van de Nederlandse ambassades in het buitenland specifieke gasten uitgenodigd en biedt Het Nieuwe Instituut door middel van de Open Call de gelegenheid aan culturele instellingen in Nederland om zelf een bezoekersprogramma te realiseren. Het Internationaal Bezoekersprogramma wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Ook de internationale bezoekersprogramma’s van Het Nieuwe Instituut ondervinden hinder door Covid-19: bezoeken in voorbereiding zijn geannuleerd, nieuwe bezoeken kunnen niet worden gepland. Het Nieuwe Instituut is daarom in april gestart met de ontwikkeling van een format voor een digitaal bezoekersprogramma. De eerste pilot is inmiddels succesvol afgerond en geëvalueerd; de komende tijd zal het format verder worden ontwikkeld. Het Nieuwe Instituut beschouwt de huidige situatie als een extra aansporing om op korte termijn tot een meer duurzamere vorm van bezoekersprogramma’s te komen die zowel verplaatsing van mensen tot een noodzakelijk minimum beperkt alsmede ontmoetingen op afstand optimaliseert: een urgente ontwerpopgave waarbij de waarde van de menselijke ervaring en ontmoeting centraal blijft staan. 

Bij vragen over de mogelijkheden van deze regeling of de Internationale bezoekersprogramma’s van Het Nieuwe Instituut, dan kunt u contact opnemen met programmamanager Internationaal Bezoekersprogramma Kim Bouvy, via k.bouvy@hetnieuweinstituut.nl of +31 (0) 6 83 21 69 21.