Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Het Nieuwe Instituut biedt in door middel van de Open Call regeling voor Internationale Bezoekersprogramma’s, culturele organisaties in Nederland de mogelijkheid om een financiële bijdrage aan te vragen voor het bezoek van één of meerdere internationale gast(en) aan Nederland. Deze bezoeken stimuleren internationale uitwisseling en kennismaking met het Nederlandse ontwerpveld in brede zin: architectuur, stedenbouw, (multidisciplinair) design en digitale cultuur. In 2021 kan er worden aangevraagd voor maximaal €2.500 exclusief BTW.

De belemmeringen die het internationale verkeer vanwege de Covid-19-pandemie ondervindt, hebben ook gevolgen voor de mogelijkheid internationale gasten te ontvangen. Het Nieuwe Instituut wil culturele organisaties in Nederland passend ondersteunen in het continueren van internationale kennisuitwisseling die zo waardevol is voor de sector. De Open Call regeling voor Internationale Bezoekersprogramma’s is daarom tijdelijk aangepast om tegemoet te komen aan een veranderende behoefte tijdens voortdurende onzekere vooruitzichten en ondersteunt daartoe ook digitale bezoekersprogramma's.

Doorlopend aanvragen

In 2021 kunnen culturele organisaties en onderwijsinstellingen gevestigd in Nederland, doorlopend een aanvraag indienen voor maximaal €2.500 exclusief BTW.

In verband met de aanhoudende Covid-19 pandemie, de negatieve reisadviezen en ernstige reisbeperkingen worden aanvragen voor fysieke bezoeken tot nader bericht niet gehonoreerd. De kostensoorten waarvoor binnen de Open Call-regeling kan worden aangevraagd zijn daarom tijdelijk verruimd om tegemoet te komen aan een digitaal bezoekersprogramma. Hierbij valt te denken aan het opzetten van online ontmoetingen tussen de gast(en) en de eigen organisatie, een discussie met een specifieke groep internationale vakgenoten of het online presenteren van één of meerdere gasten aan een groter publiek. Onderliggend criterium blijft dat het programma internationale kennisuitwisseling en netwerkuitbreiding faciliteert voor het ontwerpveld in Nederland.

De aanvraag kan tot 1 maand vóór aanvang van het programma worden ingediend door een volledig ingevuld aanvraagformulier in te dienen via het webformulier. De aanvraag wordt door een externe beoordelingscommissie in behandeling genomen. Het programma dient plaats te vinden binnen vier maanden na aanvraag. Per organisatie kan er maximaal €2.500 worden toegekend in 2021. Het aanvraagformulier, een overzicht van de voorwaarden waar de aanvraag aan moet voldoen, en een toelichting op de kosten die via deze regeling gedekt kunnen worden, zijn onderaan deze pagina terug te vinden als pdf-document.

Wie kunnen aanvragen?

Culturele organisaties gevestigd in Nederland. Onderwijsorganisaties komen voor een bijdrage in aanmerking mits het bezoek ten goede komt aan een specifieke activiteit die aantoonbaar buiten de reguliere werkzaamheden valt en die toegankelijk is voor publiek. Buitenlandse organisaties en ambassades kunnen niet aanvragen via de Open Call.

Over het Internationaal Bezoekersprogramma

Ieder jaar brengen tientallen internationale professionals een bezoek aan Nederland via het Internationaal Bezoekersprogramma van Het Nieuwe Instituut. Binnen dit programma nodigt Het Nieuwe Instituut bezoekers uit, worden op verzoek van de Nederlandse ambassades in het buitenland specifieke gasten uitgenodigd en biedt Het Nieuwe Instituut door middel van de Open Call de gelegenheid aan culturele instellingen in Nederland om zelf een bezoekersprogramma te realiseren. Het Internationaal Bezoekersprogramma wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Ook de internationale bezoekersprogramma’s van Het Nieuwe Instituut ondervinden hinder door Covid-19: bezoeken in voorbereiding zijn geannuleerd, nieuwe bezoeken kunnen niet worden gepland. Het Nieuwe Instituut is daarom in april 2020 gestart met de ontwikkeling van een format voor een digitaal bezoekersprogramma. De eerste pilot is inmiddels succesvol afgerond en geëvalueerd; de komende tijd zal het format verder worden ontwikkeld. Het Nieuwe Instituut beschouwt de huidige situatie als een extra aansporing om op korte termijn tot een meer duurzamere vorm van bezoekersprogramma’s te komen die zowel verplaatsing van mensen tot een noodzakelijk minimum beperkt alsmede ontmoetingen op afstand optimaliseert: een urgente ontwerpopgave waarbij de waarde van de menselijke ervaring en ontmoeting centraal blijft staan.

Contact

Bij vragen over de mogelijkheden van deze regeling of de Internationale bezoekersprogramma’s van Het Nieuwe Instituut, kunt u contact opnemen met Kim Bouvy, Programmamanager Internationaal Bezoekersprogramma, via k.bouvy@hetnieuweinstituut.nl.