Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Ieder half jaar biedt Het Nieuwe Instituut culturele organisaties in Nederland door middel van de Open Call regeling de mogelijkheid een aanvraag te doen voor een financiële bijdrage aan het bezoek van een buitenlandse gast dat internationale uitwisseling en kennismaking met het Nederlandse ontwerpveld in brede zin, stimuleert.

De aankomende ronde, voor bezoeken die plaatsvinden in de tweede helft van 2020, zou worden uitgezet in mei. Sinds maart zijn, als gevolg van de Covid-19-pandemie en de daarmee verbonden restricties voor internationaal reisverkeer, fysieke bezoeken aan Nederland niet mogelijk. Het Agentschap van Het Nieuwe Instituut werkt aan een digitaal initiatief dat internationale uitwisseling op afstand mogelijk maakt. Dit format wordt gedurende 2020 verder ontwikkeld en op langere termijn ingezet. Meer nieuws hierover wordt binnenkort bekend gemaakt op deze website en per mail aangekondigd aan de partijen die in het verleden een aanvraag hebben gedaan.

Als u in het verleden al eens een aanvraag heeft gedaan en van plan bent dat te doen, kunt u kort en bondig uw voorstel mailen naar onderstaand adres. Voor overige vragen of opmerkingen kunt u ook contact opnemen met Kim Bouvy op k.bouvy@hetnieuweinstituut.nl.

Informatie over de procedure en voorwaarden van de reguliere opzet van de Open Call.