Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Het Nieuwe Instituut hanteert een cultureel perspectief op innovatie. Het ambieert vanuit uitwisseling met veelal onbekende partijen al even onbekende potenties aan te spreken en te ontwikkelen, welke voor alle betrokkenen tot nieuwe inzichten kunnen leiden. 

Innovatie is met andere woorden niet gebaseerd op een bekende status-quo. Innovatie is het resultaat van dialoog en uitwisseling waardoor men geconfronteerd wordt met noties, ideeën, verlangens en ambities die niet per definitie samenvallen met de eigen denk- en waardenpatronen. Innovatie op basis van dialoog en in confrontatie met het eigen waardesysteem, verronderstelt een fijnmazig netwerk en een daaraan gerelateerde werkwijze. De internationale positie van het instituut en de daaraan verbonden netwerken vormen de voorwaarden die aan deze werkwijze vooraf gaan.

Op basis van deze noties werkt Het Nieuwe Instituut met Nederlandse ontwerpers en verschillende internationale partners samen aan programma’s rond maatschappelijke vraagstukken van inclusiviteit, wonen, duurzaamheid, automatisering en hergebruik van erfgoed.

Promising Young Architects

Promising Young Architects brengt Nederlandse en Belgische architecten samen.

Verve*

Verve* is een kunstenprogramma waarin 9 Nederlandse kunstenaars uit verschillende disciplines te gast zijn in België.

De Reizende Academie

Om de uitwisseling met internationale experts een verdere impuls te geven en de relaties met het postennetwerk in Europa te versterken, heeft Het Nieuwe Instituut een initiatief ontwikkeld: De Reizende Academie. 

SEE

Een samenwerking met See (Capetown, Zuid-Afrika), Research Center for Material Culture (Tropenmuseum Amsterdam), en Arna Mackic (architect, Amsterdam)

Designing Convivial Futures

Transnational Workshop

Activisten, kunstenaars, ontwerpers, stedenbouwkundigen uit Zuid-Afrika, Brazilië, Suriname en Nederland kwamen samen om ideeën uit te wisselen tijdens Designing Convivial Futures, een meerdaagse workshop georganiseerd door Het Nieuwe Instituut en het Research Center for Material Culture (RCMC).

Round N Around

Sao Paolo

Hoe kunnen we de 'fietsbaarheid' van São Paulo verder verbeteren en het gebruik van fietsen als alternatief transportmiddel bevorderen? Round N Around is een collaboratief onderzoeksproject van de Hogeschool van Amsterdam (HvA Citizen Data Lab), de Universiteit van São Paulo en Het Nieuwe Instituut.