Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Binnen het regionaal programma ontwikkelt Het Nieuwe Instituut projecten in samenwerking met lokale en regionale overheden en partners die een duidelijke urgentie hebben voor de betreffende regio. 

Hiervoor kan een verbinding gemaakt worden met het programma binnen Het Nieuwe Instituut, met kennis die ontwikkeld is of wordt binnen de afdeling Research, met haar (inter)nationale netwerk van ontwerpers of met het Rijksarchief op het gebied van architectuur en stedenbouw. In de afgelopen jaren zijn samenwerkingen tot stand gekomen met gemeente Eindhoven en Rotterdam.

Rotterdam for Real

Vanaf het najaar van 2018 zijn onder de noemer Rotterdam for Real diverse activiteiten samengebracht waarin het inhoudelijke programma van Het Nieuwe Instituut wordt verbonden met vragen die leven in de stad. 

Letters to the Mayor

Rotterdam

Op initiatief van Storefront for Art and Architecture schreven wereldwijd al honderden architecten brieven aan hun burgemeester over prangende stedelijke vraagstukken. Dat gebeurde ook in Rotterdam, alleen hier kreeg het project een vervolg. 

DATAstudio

Eindhoven

Van 2015-2017 werkten Het Nieuwe Instituut en de gemeente Eindhoven samen in het programma De Staat van Eindhoven/DATAstudio om kennis te ontwikkelen over de slimme stad in relatie tot de participatiemaatschappij.

Studio Rotterdam

Binnen Studio Rotterdam (2014-2016) droeg Het Nieuwe Instituut nieuwe perspectieven aan voor stedelijke uitdagingen, zoals het Skate Park, het Museumpark en Woonvisie 2030.