Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Scroll en ontdek Agentschap voor Architectuur, Design en Digitale Cultuur

Het Agentschap voor Architectuur, Design en Digitale Cultuur verbindt het ontwerpveld met vragen uit de buitenwereld, zowel regionaal als internationaal.

Het Nieuwe Instituut kent op het gebied van internationalisering een aantal formele taken die zijn belegd bij het Agentschap en die waar mogelijk aan het inhoudelijk programma van Het Nieuwe Instituut worden verbonden. Hierbij staan uitwisseling en ontwikkeling van kennis, internationale samenwerking en uitbreiding van netwerken voorop.

Op basis van deze taken worden Nederlandse ontwerpers  gepresenteerd op verschillende internationale podia, worden ze in staat gesteld internationale curatoren, ontwerpers en onderzoekers te ontmoeten en worden zogenoemde cross-overs georganiseerd die de uitwisseling van kennis mogelijk maken. Daarnaast vervult het Agentschap een coördinerende rol binnen de infrastructuur die Nederland kent op het gebied van internationalisering, die bijvoorbeeld tot uiting komt in de adviesfunctie voor ontwerpers die in het buitenland willen werken.

Op regionaal gebied werkt Het Nieuwe Instituut samen met lokale overheden en organisaties aan specifieke maatschappelijke vraagstukken waarbij een culturele interpretatie nieuwe benaderingswijzen kan bieden.

Uitgelicht

International Support Index

Professionals uit de creatieve industrie die hun werkpraktijk internationaal willen positioneren, kunnen vanaf nu gemakkelijk opzoeken welke ondersteunende regelingen er voor hen beschikbaar zijn in de International Support Index.

 

Open Call Internationaal Bezoekersprogramma 2021

Het Nieuwe Instituut biedt door middel van een Open Call-regeling voor Internationale Bezoekersprogramma’s culturele organisaties in Nederland de mogelijkheid om een aanvraag te doen voor een financiële bijdrage aan een digitaal bezoek van een internationale gast dat internationale uitwisseling en kennismaking stimuleert met het Nederlandse ontwerpveld in brede zin: architectuur, stedenbouw, (multidisciplinair) design en digitale cultuur.