Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Scroll en ontdek Agentschap voor Architectuur, Design en Digitale Cultuur

Binnen het Agentschap voor Architectuur, Design en Digitale Cultuur bundelt Het Nieuwe Instituut een aantal activiteiten die beantwoorden aan de behoeften van het professionele veld.

Vooral door het wegvallen van de voormalige sectorinstituten leek een essentiële bemiddelende schakel te verdwijnen. Bijvoorbeeld bij het koppelen van regionale bestuurlijke vraagstukken aan de innovatieve kracht van ontwerpers en makers. Of bij de invulling van de Nederlandse inbreng tijdens internationale manifestaties voor architectuur, design en digitale cultuur (of hun cross-overs). Het agentschap voorziet in die lacune.

Op verschillende schaalniveaus verbindt het Agentschap voor Architectuur, Design en Digitale Cultuur het potentieel van het veld met de vragen uit de buitenwereld. Naast projecten op lokale en regionale schaal gaat het steeds duidelijker ook om de internationale rol van de verschillende ontwerpsectoren. Al sinds de start is het instituut verantwoordelijk voor de Nederlandse inzendingen naar zogenoemde statelijke manifestaties, zoals de architectuurbiënnale van Venetië, en voor het beleid op het gebied van marktverruiming.

Met ingang van 2016 treedt Het Nieuwe Instituut op als Coördinator Internationalisering Creatieve Industrie. In opdracht van het ministerie van OCW wordt hierbij invulling gegeven aan drie taken: een coördinatiefunctie, een Talent Mapping en het ondersteunen van internationale cross-overs.