Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Scroll en ontdek Agentschap voor Architectuur, Design en Digitale Cultuur

Het Agentschap voor Architectuur, Design en Digitale Cultuur verbindt het ontwerpveld met vragen uit de buitenwereld, zowel regionaal als internationaal.

Het Nieuwe Instituut kent op het gebied van internationalisering een aantal formele taken die zijn belegd bij het Agentschap en die waar mogelijk aan het inhoudelijk programma van Het Nieuwe Instituut worden verbonden. Hierbij staan uitwisseling en ontwikkeling van kennis, internationale samenwerking en uitbreiding van netwerken voorop.

Op basis van deze taken worden Nederlandse ontwerpers  gepresenteerd op verschillende internationale podia, worden ze in staat gesteld internationale curatoren, ontwerpers en onderzoekers te ontmoeten en worden zogenoemde cross-overs georganiseerd die de uitwisseling van kennis mogelijk maken. Daarnaast vervult het Agentschap een coördinerende rol binnen de infrastructuur die Nederland kent op het gebied van internationalisering, die bijvoorbeeld tot uiting komt in de adviesfunctie voor ontwerpers die in het buitenland willen werken.

Op regionaal gebied werkt Het Nieuwe Instituut samen met lokale overheden en organisaties aan specifieke maatschappelijke vraagstukken waarbij een culturele interpretatie nieuwe benaderingswijzen kan bieden.

Actueel

FAQ: Gevolgen voor de internationale ontwerpsector

8 april 2020

Bij het informatiepunt van Het Nieuwe Instituut kunnen ontwerpers terecht voor informatie over de gevolgen van de maatregelen rond Covid-19 en de impact op de internationale ontwerpsector.

Voorzorgsmaatregelen coronavirus

24 maart 2020

Ten gevolge van de recente ontwikkelingen van Covid-19 en de daarmee samenhangende beperkingen van de organisatie van publieksevenementen in musea, heeft het instituut besloten het gebouw en Huis Sonneveld te sluiten tot en met 1 juni 2020.