Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Scroll en ontdek Agentschap voor Architectuur, Design en Digitale Cultuur

Het Agentschap voor Architectuur, Design en Digitale Cultuur verbindt het ontwerpveld met vragen uit de buitenwereld, zowel regionaal als internationaal.

Het Nieuwe Instituut kent op het gebied van internationalisering een aantal formele taken die zijn belegd bij het Agentschap en die waar mogelijk aan het inhoudelijk programma van Het Nieuwe Instituut worden verbonden. Hierbij staan uitwisseling en ontwikkeling van kennis, internationale samenwerking en uitbreiding van netwerken voorop.

Op basis van deze taken worden Nederlandse ontwerpers  gepresenteerd op verschillende internationale podia, worden ze in staat gesteld internationale curatoren, ontwerpers en onderzoekers te ontmoeten en worden zogenoemde cross-overs georganiseerd die de uitwisseling van kennis mogelijk maken. Daarnaast vervult het Agentschap een coördinerende rol binnen de infrastructuur die Nederland kent op het gebied van internationalisering, die bijvoorbeeld tot uiting komt in de adviesfunctie voor ontwerpers die in het buitenland willen werken.

Op regionaal gebied werkt Het Nieuwe Instituut samen met lokale overheden en organisaties aan specifieke maatschappelijke vraagstukken waarbij een culturele interpretatie nieuwe benaderingswijzen kan bieden.

Actueel

Open Call Internationaal Bezoekersprogramma najaar 2020

Van september tot en met december 2020 kunnen culturele organisaties en onderwijsinstellingen gevestigd in Nederland een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage aan een bezoek aan Nederland van één of meerdere internationale gast(en) dat internationale uitwisseling en kennismaking stimuleert met het Nederlandse ontwerpveld.

Nieuw webmagazine: In Search of the Pluriverse

In Search of the Pluriverse is de eerste editie van de Reizende Academie. Een uitwisselingsprogramma over vormen van formeel en informeel leren van Het Nieuwe Instituut in samenwerking met Nederlandse diplomatieke posten in heel Europa.